Välkommen till E-legitimationsnämnden

Vår uppgift är att stödja och samordna e-legitimeringar och e-underskrifter i den offentliga sektorns e-tjänster.

Vi granskar svenska e-legitimationer.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet.

eIDAS-enkäten

Nyheter

Prenumerera via RSS
 • 1 juli 2016 | Vad händer med Svensk e-legitimation? Intervju med Eva Ekenberg
  ”Nu gör vi ett omtag och ser, tillsammans med andra, över alla delar så att vi får en långsiktigt hållbar och samordnad spelplan för Svensk e-legitimation där alla inklusive BankID är och vill vara med.”
  Läs hela intervjun med Eva Ekenberg, kanslichef på E-legitimationsnämnden, i BankID Nyhetsbrev Nr2 2016.
  Läs också E-legitimationsnämndens senaste nyhetsbrev från juni månad.

 • 14 juni 2016 | Hjälp oss genom att svara på några frågor
  Ni glömmer väl inte att svara på eIDAS-enkäten? Vi tycker att det är för få som har svarat jämfört med föregående års enkät och utökar därför svarstiden från den 20 juni till den 30 juni. Enkäten handlar om behov kopplade till utländska e-legitimationer.
 • 7 juni 2016 | Nu har regeringens eIDAS-uppdrag till E-legitimationsnämnden blivit permanent
  Den 2 juni 2016 omvandlade regeringen de tekniska delarna av E-legitimationsnämndens eIDAS-uppdrag till  instruktion. Det betyder att E-legitimationsnämndens uppdrag att tillhandahålla en förbindelspunkt för elektronisk identifiering över landsgränsen nu är permanent.

Nyhetsbrev