Välkommen till E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Vi stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som     rör e-legitimering och e-underskrift. Både nationellt och över landsgränsen. 

Läs om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och hur vi granskar och godkänner svenska e-legitimationer enligt vårt tillitsramverk.

Länk till sida om kvalitetsmärket

Nyheter

Prenumerera via RSS
  • 15 mars 2017 | Delbetänkandet ”digitalforvaltning.nu" lämnades över i dag
    Delbetänkandet ”digitalförvaltning.nu" lämnades i dag över till civilminister Ardalan Shekarabi med förslag kring hur digitaliseringen av den offentliga sektorn kan stärkas och samlas inom den befintliga myndighetsstrukturen. Där föreslås att E-legitimationsnämndens verksamhet förs över till Ekonomistyrningsverket eller att E-legitimationsnämndens ansvarsområde breddas.
  • 7 mars 2017 | Nytt tekniskt ramverk, en ny vägledning och en rapport - mars månads nyhetsbrev är ute nu
    Nu är ​mars månads nyhetsbrev ute med både information kring eSAMs juridiska vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter, nämndens förstudierapport och flera aktiviteter där vi gärna vill ha dina synpunkter.
  • 3 mars 2017 | Efterfrågad vägledning för e-legitimering och e-underskrifter finns nu framme
    ​Nu finns den efterfrågade juridiska vägledningen för införande av e-legitimering och e-underskrifter framme och kan laddas ner. Vägledningen är framtagen av eSams juridiska expertgrupp i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och E-legitimationsnämnden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Här hittar du presentationerna från E-legitimationsdagen 1 feb 2017.

E-legitimationsdagen