Välkommen till E-legitimationsnämnden

Vår uppgift är att stödja och samordna e-legitimeringar och e-underskrifter i den offentliga sektorns e-tjänster.

Vi granskar svenska e-legitimationer.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet.

eIDAS-enkäten

Nyheter

Prenumerera via RSS
  • 14 juni 2016 | Hjälp oss genom att svara på några frågor
    Ni glömmer väl inte att svara på eIDAS-enkäten? Vi tycker att det är för få som har svarat jämfört med föregående års enkät och utökar därför svarstiden från den 20 juni till den 30 juni. Enkäten handlar om behov kopplade till utländska e-legitimationer.
  • 7 juni 2016 | Nu har regeringens eIDAS-uppdrag till E-legitimationsnämnden blivit permanent
    Den 2 juni 2016 omvandlade regeringen de tekniska delarna av E-legitimationsnämndens eIDAS-uppdrag till  instruktion. Det betyder att E-legitimationsnämndens uppdrag att tillhandahålla en förbindelspunkt för elektronisk identifiering över landsgränsen nu är permanent.
  • 2 juni 2016 | Huddinge kommun - först ut som e-legitimationsutfärdare med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation
    Kvalitetsmärkningen Svensk e-legitimation är viktig för den framtida tilliten till e-legitimationer då flera utfärdare snart finns på marknaden. E-legitimationsnämnden granskar e-legitimationsutfärdare och välkomnar nu Huddinge kommun som första utfärdare med rätt till kvalitetsmärket Svensk e-legitimation i sin information och marknadsföring.

Nyhetsbrev