Välkommen till E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Vi stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som     rör e-legitimering och e-underskrift. Både nationellt och över landsgränsen. 

Läs om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och hur vi granskar och godkänner svenska e-legitimationer enligt vårt tillitsramverk.

Länk till sida om kvalitetsmärket

Nyheter

Prenumerera via RSS
  • 18 augusti 2017 | Regeringen vill att öka säkerheten kring svenska id-handlingar
    ​Antalet bedrägeribrott med förfalskade id-handlingar har ökat kraftigt de senaste åren. Det vill regeringen ta tag i och meddelar därför idag om att man tillsätter en utredning för att förbättra hanteringen och säkerheten kring svenska identitetshandlingar.
  • 27 juli 2017 | Nu öppnar E-legitimationsnämnden för nya e-legitimationer i svenska e-tjänster
    E-legitimationsnämnden erbjuder nu ett nytt valfrihetssystem: 2017 E-legitimering. Valfrihetssystemet gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade svenska e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga digitala tjänster.
  • 21 juli 2017 | Sommarens nyhetsbrev med vårens händelser är ute nu
    ​Hur ligger vi till med anpassningen av offentlig sektors e-tjänster till fler e-legitimationer? ​Vilka aktiviteter har nämnden genomfört inom eIDAS-uppdraget? Sommarens nyhetsbrev innehåller lite tillbakablickar över vårens händelser och råd och tips inför höstens fortsatta arbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Träffa oss i höst på följande konferenser och events:

Här hittar du presentationerna från E-legitimationsdagen 1 feb 2017.

E-legitimationsdagen