Välkommen till E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Vi stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som     rör e-legitimering och e-underskrift. Både nationellt och över landsgränsen. 

Vi erbjuder även kvalitetstöd för e-underskrifttjänster och granskar och godkänner svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.


Nyheter

Prenumerera via RSS

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Anmäl dig nu till E-legitimationsdagen 1 feb 2017! Fredagen den 20 jan är sista dagen.