Välkommen till E-legitimationsnämnden

E-legitimatinsnämnden är en statlig myndighet. Vår uppgift är att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som     rör e-legitimering och e-underskrifter.    Både nationellt och över landsgränsen. 

Vi granskar och godkänner även svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket    Svensk e-legitimation.


Nyheter

Prenumerera via RSS

Prenumerera på vårt nyhetsbrev