Välkommen till E-legitimationsnämnden

Vår uppgift är att stödja och samordna offentliga sektorns behov av säkra metoder för e-legitimeringar och e-underskrifter.

Vi granskar svenska e-legitimationer.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet.

eIDAS-enkäten

Nyheter

Prenumerera via RSS

Nyhetsbrev