Välkommen till E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Vi stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som     rör e-legitimering och e-underskrift. Både nationellt och över landsgränsen. 

Läs om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och hur vi granskar och godkänner svenska e-legitimationer enligt vårt tillitsramverk.

Länk till sida om kvalitetsmärket

Nyheter

Prenumerera via RSS
  • 21 april 2017 | Årets E-legitimationsenkät och vårt nya avtal för fler e-legitimationer - April månads nyhetsbrev är ute
    Årets e-legitimationsenkät skickas ut i maj och det nya avtalet eID 2017 E-legitimering som öppnar för fler e-legitimationer blir klar för remiss. Dessutom bjuder nämnden in leverantörer inom området till ett informations- och dialogmöte för att delge det senaste inom e-legitimering och e-underskrifter.
  • 30 mars 2017 | Ny version av Tekniskt ramverk. Nu med stöd för eIDAS - utländska e-legitimationer.
    Nu har E-legitimationsnämndens tekniska ramverk anpassats till eIDAS – EUs förordning om att senast den 29 september 2018 tillåta utländska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster. Med hjälp av det nya tekniska ramverket kan myndigheter och kommuner koppla upp sina e-tjänster mot den svenska eIDAS-noden som just nu utvecklas av E-legitimationsnämnden.
  • 15 mars 2017 | Delbetänkandet ”digitalforvaltning.nu" lämnades över i dag
    Delbetänkandet ”digitalförvaltning.nu" lämnades i dag över till civilminister Ardalan Shekarabi med förslag kring hur digitaliseringen av den offentliga sektorn kan stärkas och samlas inom den befintliga myndighetsstrukturen. Där föreslås att E-legitimationsnämndens verksamhet förs över till Ekonomistyrningsverket eller att E-legitimationsnämndens ansvarsområde breddas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Träffa oss på följande
konferenser och evenemang

Här hittar du presentationerna från E-legitimationsdagen 1 feb 2017.

E-legitimationsdagen