Välkommen till E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Vi stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som     rör e-legitimering och e-underskrift. Både nationellt och över landsgränsen. 

Vi erbjuder även kvalitetstöd för e-underskrifttjänster och granskar och godkänner svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.


Nyheter

Prenumerera via RSS

Prenumerera på vårt nyhetsbrev