Regelverk och avtal för Svensk e-legitimation

E-legitimationsnämndens gällande version av de avtal och regler, som ligger till grund för anslutningar till identitetsfederation och basstruktur, finns publicerade på denna sida. En förteckning över ändringar som har gjorts och som inte är av mer kosmetisk karaktär går att hitta i Regelverksbilagan M ”Förteckningar över ändringar och tillägg”.Word 2007 (word 2007, 152.1 kB)

En bra introduktion till regelpaketet är att börja i den övergripande beskrivningen, där det förklaras kortfattat hur de olika delarna hänger ihop och vilka avtal och regler som täcker in vilka relationer. Den övergripande beskrivning innehåller också en FAQ-del, där några vanliga frågor och svar redovisas. Viss ledning ges även i den struktur för publicering av regelverket som framgår på denna sida. E-legitimationsnämndens kansli finns naturligtvis även tillgängligt för frågor kopplat till regler och avtal.


Öppna bilden i egen sida Regler och avtal för Svensk e-legitimationPDF (pdf, 54.6 kB)

Regelverket består av nedanstående dokument, inklusive det tekniska ramverket.

Regler och avtal Kommentar   Gällande version
Övergripande beskrivningPDF (pdf, 313.7 kB)     v 1.3
       
Tillhandahållare av e-tjänst och leverantörer av eID-tjänst      
Anslutningsavtal - Tillhandahållare av e-tjänst PDF (pdf, 129.1 kB) webbformulärPDF (pdf, 423.9 kB)   v 1.3
Tilläggsavtal - Tillhandahållare av e-tjänstPDF (pdf, 122.8 kB)     v 1.3
Anslutningsavtal - Leverantör av eID-tjänstPDF (pdf, 173.4 kB)     v 1.3
Tilläggsavtal - Leverantör av eID-tjänstPDF (pdf, 162.2 kB)     v 1.3
     
Regelverket - HuvudtextPDF (pdf, 278.2 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga A - Ersättning och faktureringPDF (pdf, 161.1 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga B - TillitsramverkPDF (pdf, 146 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga C - ServicenivåerPDF (pdf, 151.2 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga D - Tekniska specifikationerPDF (pdf, 170.6 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga E - Tekniskt ramverkPDF (pdf, 259.2 kB) Se underbilagor här   v 1.4
Regelverksbilaga F - Krav avseende medverkan till testPDF (pdf, 106.4 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga G - TilläggstjänsterPDF (pdf, 139.4 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga H - Användargränssnitt m.m.PDF (pdf, 118.1 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga I - Fördelning av personuppgiftsansvarPDF (pdf, 121.4 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga J - RapporteringsrutinerPDF (pdf, 178.9 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga K - Kännetecken för Svensk e-legitimationPDF (pdf, 114.2 kB)     v 1.3
Regelverksbilaga L - E-legitimationsnämndens Interna föreskrifter IFS 2014:1PDF (pdf, 222.4 kB)     v 1.2
Regelverksbilaga M - Förteckning över ändringar och tilläggWord 2007 (word 2007, 152.1 kB)     v 1.3
       
Utfärdare av Svensk e-legitimation      
Anslutningsavtal - Utfärdare av Svensk e-legitimationPDF (pdf, 177.4 kB)     v 1.3
Avtalsbilaga 1 - Kännetecken för Svensk e-legitimationPDF (pdf, 114.2 kB) motsvarar Regelverksbilaga K - Kännetecken för Svensk e-legitimation   v 1.3
Avtalsbilaga 2 - TillitsramverketPDF (pdf, 146 kB) motsvarar Regelverksbilaga B - Tillitsramverk   v 1.3
Avtalsbilaga 3 - E-legitimationsnämndens interna föreskrifter IFS 2014:1PDF (pdf, 222.4 kB) motsvarar Regelverksbilaga L - E-legitimationsnämndens interna föreskrifter IFS 2014:1   v 1.2
Avtalsbilaga 4 - RapporteringsrutinerPDF (pdf, 166.3 kB)     v 1.3