Nyheter

  • 18 augusti 2017 | Regeringen vill att öka säkerheten kring svenska id-handlingar
    ​Antalet bedrägeribrott med förfalskade id-handlingar har ökat kraftigt de senaste åren. Det vill regeringen ta tag i och meddelar därför idag om att man tillsätter en utredning för att förbättra hanteringen och säkerheten kring svenska identitetshandlingar.
  • 27 juli 2017 | Nu öppnar E-legitimationsnämnden för nya e-legitimationer i svenska e-tjänster
    E-legitimationsnämnden erbjuder nu ett nytt valfrihetssystem: 2017 E-legitimering. Valfrihetssystemet gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade svenska e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga digitala tjänster.
  • 21 juli 2017 | Sommarens nyhetsbrev med vårens händelser är ute nu
    ​Hur ligger vi till med anpassningen av offentlig sektors e-tjänster till fler e-legitimationer? ​Vilka aktiviteter har nämnden genomfört inom eIDAS-uppdraget? Sommarens nyhetsbrev innehåller lite tillbakablickar över vårens händelser och råd och tips inför höstens fortsatta arbete.