Välkommen till E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Vi stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som     rör e-legitimering och e-underskrift. Både nationellt och över landsgränsen. 

Läs om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och hur vi granskar och godkänner svenska e-legitimationer enligt vårt tillitsramverk.

Länk till sida om kvalitetsmärket

Nyheter

Prenumerera via RSS

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Träffa oss på följande konferenser och events:

Du som arbetar med digitalisering i off sektor. Läs mer och anmäl dig här.

E-legitimationsdagen 2018