Välkommen till E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Vi stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som     rör e-legitimering och e-underskrift. Både nationellt och över landsgränsen. 

Läs om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och hur vi granskar och godkänner svenska e-legitimationer enligt vårt tillitsramverk.

Länk till sida om kvalitetsmärket

Nyheter

Prenumerera via RSS
  • 15 september 2017 | Stadig ökning av digitala transaktioner då allt fler vill ha sin samhällsservice digitalt
    ​Allt fler väljer den digitala vägen i sin kontakt med myndigheterna. Offentlig sektors transaktionsvolym för e-legitimering och e-underskrift ökar stadigt, från 148 miljoner 2016 till 178 miljoner 2017. Det visar E-legitimationsnämndens åriga enkät som nu finns att läsa på elegnamnden.se
  • 31 augusti 2017 | Nu kan ni teckna E-legitimationsnämndens nya avtal som öppnar för fler e-legitimationer
    ​Nu finns avtalet 2017 E-legitimering framme som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. I veckan har nämnden skickat ut ett extra nyhetsbrev med mer information kring avtalet. Både myndigheter och kommuner med e-tjänster och leverantörer av e-legitimering kan gå med.
  • 18 augusti 2017 | Regeringen vill öka säkerheten kring svenska id-handlingar
    ​Antalet bedrägeribrott med förfalskade id-handlingar har ökat kraftigt de senaste åren. Det vill regeringen ta tag i och meddelar därför idag om att man tillsätter en utredning för att förbättra hanteringen och säkerheten kring svenska identitetshandlingar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Träffa oss i höst på följande konferenser och events:

Här hittar du presentationerna från E-legitimationsdagen 1 feb 2017.

E-legitimationsdagen