Utländska e-legitimationer i svenska digitala tjänster

Från den 29 september 2018 blir det obligatoriskt att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer i svenska offentliga digitala tjänster där man loggar in med Mobilt BankID, BankID, Telia eller andra e-legitimationer. Men redan nu - sedan den 1 juli 2016 - gäller att elektroniska underskrifter ska likställas med underkrifter gjorda för hand. 

Lagen och införandet kallas eIDAS och är en beslutad EU-förordning (nr 910/2014).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eIDAS' betydelse i Sverige

Här finns en kort presentation om eIDAS - Utländska e-legitimationer i svenska digitala tjänsterPDF (pdf, 2.9 MB).

Vi har tagit fram en kort introduktion till eIDASPDF (pdf, 330.1 kB) med tips om vad du som ansvarig för en digital tjänst kan behöva tänka på.

Över 200 kommuner och myndigheter är berörda av lagkravet om eID

Våren 2016 skickade vi som en del i vår dialog ut en enkät om eIDAS. 214 kommuner, myndigheter och företag svarade och det kom in många intressanta reflektioner och svar. 

En slutsats är att det är minst 200 offentliga organisationer som är berörda av eIDAS lagkrav om elektronisk identifiering. Här kan du läsa enkätresultatetPDF (pdf, 412.3 kB) och vår behovsanalysPDF (pdf, 715.8 kB).

Dessutom är alla offentliga myndigheter berörda av lagkrav om e-underskrifter

eIDAS-förordningen innehåller en rättslig ram för elektroniska dokument, e-underskrifter, e-stämplar och e-tidsstämplar. Huvudregeln för en e-underskrift är att den inte får förvägras rättslig verkan enbart baserat på det faktum att den är elektronisk.

eIDAS rättsliga ram och följdändringar i svensk författning trädde i kraft den 1 juli 2016.

E-legitimationsnämndens uppdrag inom eIDAS

Vi har regeringens uppdrag att

  • sprida myndighetsgemensam information om elektronisk identifiering enligt eIDAS
  • bygga upp den svenska kopplingspunkten (noden) i enlighet med eIDAS regelverk
  • föra dialog om offentliga myndigheters behov och krav med avseende på noden
  • till noden ansluta e-tjänster och andra tjänster som erbjuder inloggning med e-legitimation
  • företräda Sverige internationellt i frågor som rör elektronisk identifiering enligt eIDAS

Mer information om eIDAS

Här finns vår information om elektronisk identifiering och e-underskrift enligt eIDAS:

Andra parters information om eIDAS:

Testa er uppkoppling mot eIDAS

Vi erbjuder dig som är utvecklare av digitala tjänster för offentlig eller privat sektor möjlighet att testa din tjänst mot utländska eID:n via vår svenska eIDAS-nod. Läs mer om Tekniska specifikationer och i vår vägledning för utvecklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Titta in på pilottestsajtenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mejla ditt intresse av inloggning till testmiljön till oss.