• Hem
  • / eIDAS
  • / Anpassa e-tjänst till eIDAS

Anpassa e-tjänst till eIDAS


EU-förordningen eIDAS (nr 910/2014) har tillkommit för att underlätta ”digitalt först” och göra det enklare för EU-medborgare att arbeta och bo i andra EU-länder. Konkret innebär eIDAS att alla länders anmälda utländska e-legitimationer ska tillåtas i de svenska offentliga e-tjänsterna. I det här avsnittet får du information om vad man bör tänka på för att göra e-tjänsten redo för inloggning av utländska e-legitimationer.

Nyhetsbrev

Sociala medier