• Hem
  • / eIDAS
  • / Leverera tjänster inom eIDAS

Leverera tjänster inom eIDAS


EU-förordningen eIDAS (nr 910/2014) innebär nya möjligheter för utfärdare av legitimationer och leverantörer av fristående underskrifttjänster, med flera. I det här avsnittet får du mer information om var du ansöker och vilka krav som ställs på leverantörer och lösningar.

Nyhetsbrev

Sociala medier