E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering

Valfrihetssystem som upphandlingsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Här får du mer information om Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering.

E-legitimationsnämnden erbjuder 2017 E-legitimering, ett nytt valfrihetssystem för elektronisk identifiering av användare. Avtalet ger upphandlande myndigheter (enligt LOU), tillgång till nya kvalitetsgranskade e-legitimationer kopplade till de e-legitimationsutfärdare som ingår i avtalet.

Valfrihetssystem som upphandlingsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Den tekniska metoden i valfrihetssystemet underlättar även tekniskt för den upphandlande myndighetens införande av utländska e-legitimationer enligt eIDAS-förordningen (nr 910/2014).

Avtalet löper till 2019-12-31 för upphandlande myndigheter och förlängs sedan automatiskt ett år i taget.

Ett valfrihetssystem fungerar så att användaren styr vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten för identitetsintyget.

Översiktliga villkor

  • Pris per transaktion: 17 öre
  • Leverantörerna är granskade av E-legitimationsnämnden enligt kraven i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation, mot minst tillitsnivå 3
  • Den tekniska metoden är SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk

Teckna valfrihetssystemet 2017 e-legitimering

För närvarande granskas två leverantörer som ansökt om att få leverera i 2017 E-legitimering. Ju fler upphandlande myndigheter som tecknar 2017 E-legitimering, desto större intresse från leverantörernas sida. Under Frågor och svar kan du läsa mer om 2017 E-legitimering. Där kan du även se vilka leverantörer som tillträtt.

Frågor och svar om 2017 e-legitimering

Du kan också läsa upphandlingsdokumenten för 2017 e-legitimering.

Upphandlingsdokument 2017 e-legitimering

Förbered upphandlingen genom att skicka in era uppgifter. Avtalet börjar gälla när både ni och E-legitimationsnämnden har undertecknat.

Sänd in följande underlag:

  • Upphandlande myndighetens namn
  • Organisationsnummer
  • Avtalets behöriga undertecknare, namn
  • Kontaktperson, mejladress

Maila till e-legitimation@digg.se med ämnesraden "2017 E-legitimering". Vi förbereder avtalsdokument mailar dem till er för utskrift och underskrift.

Nyhetsbrev

Sociala medier