Valfrihetssystemet 2017 e-legitimering

Valfrihetssystem som upphandlingsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Här får du mer information om Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering.

E-legitimationsnämnden erbjuder 2017 E-legitimering, ett nytt valfrihetssystem för elektronisk identifiering av användare. Avtalet ger upphandlande myndigheter (enligt LOU), tillgång till kvalitetsgranskad e-legitimering kopplad till de e-legitimationsutfärdare som ingår i avtalet.

Valfrihetssystem som upphandlingsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Den i valfrihetssystemet kravställda tekniska metoden underlättar tekniskt även för den upphandlande myndighetens införande av utländska e-legitimationer enligt eIDAS-förordningen (nr 910/2014). Upphandlande myndigheters avtal löper till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning med ett år i taget.

Ett valfrihetssystem fungerar så att användaren styr vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten för identitetsintyget.

Teckna valfrihetssystemet 2017 e-legitimering

Ju fler upphandlande myndigheter som tecknar 2017 E-legitimering, desto större intresse från leverantörernas sida. Under Frågor och svar kan du läsa mer om 2017 E-legitimering. Där kan du även se vilka leverantörer som tillträtt.

Frågor och svar om 2017 e-legitimering

Du kan också läsa upphandlingsdokumenten för 2017 e-legitimering.

Upphandlingsdokument 2017 e-legitimering

Förbered upphandlingen genom att skicka in era uppgifter. Avtalet börjar gälla när både ni och E-legitimationsnämnden har undertecknat.

Sänd in följande underlag:

  • Upphandlande myndighetens namn
  • Organisationsnummer
  • Avtalets behöriga undertecknare, namn
  • Kontaktperson, mejladress

Maila till kansliet@elegnamnden.se med ämnesraden "2017 E-legitimering". Vi förbereder avtalsdokument mailar dem till er för utskrift och underskrift.

Nyhetsbrev

Sociala medier