E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Valfrihetssystem förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Här får du mer information om Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering.

E-legitimationsnämnden erbjuder Valfrihetssystem 2018 E-legitimering, ett nytt valfrihetssystem för elektronisk identifiering av användare. Avtalet ger upphandlande myndigheter (enligt LOU), tillgång till BankID - de mest etablerade e-legitimationerna på den svenska marknaden.

Valfrihetssystem som avtalsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. De tekniska metoderna i Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering är BankID RP API och OCSP samt SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk. Dessa tekniska metoder öppnar för de ledande leverantörerna av e-legitimering på marknaden, samtidigt som de underlättar tekniskt även för införande av utländska e-legitimationer enligt eIDAS-förordningen (nr 910/2014).

Avtalet förlängs automatiskt för de upphandlande myndigheterna med ett år i taget.

Ett valfrihetssystem fungerar så att användaren styr vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten för identitetsintyget.

Översiktliga villkor

  • Pris per transaktion: 17 öre
  • Leverantörerna har minst 500 000 utfärdade e-legitimationer i Sverige och är allmänt betrodda på marknaden
  • Den tekniska metoden är BankID RP API och OCSP eller SAML 2.0

Teckna valfrihetssystem 2018 e-legitimering

Finansiell ID-Teknik med BankID har ansökt och godkänts av E-legitimationsnämnden som levererantör i Valfrihetssystem 2018 E-legitimering.

Upphandlingsdokument 2018 E-legitimering

Förbered upphandlingen av 2018 E-legitimering genom att skicka in era uppgifter. Avtalet börjar gälla när både ni och E-legitimationsnämnden har undertecknat avtalet.

Sänd in följande underlag:

  • Upphandlande myndighetens namn
  • Organisationsnummer
  • Avtalets behöriga undertecknare, namn
  • Kontaktperson, mejladress

Maila till e-legitimation@digg.se med ämnesraden "2018 E-legitimering". Vi förbereder avtalsdokument mailar dem till er för utskrift och underskrift.

Nyhetsbrev

Sociala medier