Vägledning – det här behöver du veta

E-legitimationsnämnden erbjuder olika möjligheter för företag som vill bli leverantörer inom e-legitimationsområdet. Här får du mer information.

Leverantörer kan löpande ansöka om att få bli anslutna till E-legitimationsnämndens valfrihetssystem 2017 E-legitimering. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumentet som finns under Annonsering av Valfrihetssystemet.

Oavsett om ni som leverantörer finns med i E-legitimationsnämndens avtal eller ej, rekommenderar vi att ni följer E-legitimationsnämndens tekniska ramverk vid e-legitimering. Detta gäller exempelvis utfärdare av e-legitimationer, leverantörer av identitetsintyg, leverantörer som hjälper förlitande parter, leverantörer av underskriftstjänster och leverantörer som hjälper parter med attributtjänster.  Hör av er vid behov av komplettering eller justering av det tekniska ramverket.

E-legitimationsnämndens avtal, rekommendationer och stöd förutsätter att vårt tekniska ramverk följs.

Nyhetsbrev

Sociala medier