E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Bli godkänd leverantör av fristående e-underskriftstjänst

Här kan du läsa mer om vilka tekniska krav som måste uppfyllas för att bli godkänd leverantör av fristående underskriftstjänst.

För att bli godkänd leverantör av fristående underskriftstjänst måste man uppfylla kraven som beskrivs i E-legitimationsnämndens tekniska ramverk och i E-legitimationsnämndens normativa specifikation för underskriftstjänst. Anmälan sker till Kammarkollegiet, som ger uppdrag till E-legitimationsnämnden att genomföra granskning, testa och godkänna.

Om ni inte finns med som leverantör eller underleverantör på Kammarkollegiets ramavtal kan ni höra av er till E-legitimationsnämnden för fortsatt dialog om vilka möjligheter som kan finnas.

Kammarkollegietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här fungerar den fristående underskriftstjänsten i detalj

E-legitimationsnämndens granskar underskriftstjänster baserat på följande dokument:

Underskriftstjänsten  specificeras även av följande bilagor i E-legitimationsnämndens tekniska ramverk:

Information om genomförda ändringar:

Tänk på att den upphandlande myndigheten även måste ha en s.k. stödtjänst för att den fristående underskrifttjänsten ska fungera på det sätt som är tänkt.

Nyhetsbrev

Sociala medier