Nyttan med e-legitimationer

Som företag kan ni vara berörda av e-legitimationer på flera sätt:

  • identifiera användare i era digitala tjänster
  • ha personal som behöver använda e-legitimation i digitala tjänster 
  • leverera tjänster inom e-legitimationsområdet
  • leverera e-tjänster som behöver inloggning

Regelverket för Svensk e-legitimation innebär att det alltid är en individ som identifieras (legitimeras, autenticeras) vid inloggning i den digital tjänst.

Indvidens rätt att företräda en organisaion avgörs genom att den digitala tjänsten hämtar in ytterligare information som krävs.

Det finns möjlighet att skapa mellanliggande lösningar som endast förmedlar t.ex. kundnummer eller anställningsnummer om inte personnummer eller samordningsnummer ska exponeras. 

För er med digital tjänst med behov av e-legitimeringar och e-underskrifter

Många användare har en e-legitimation som de har rätt att visa upp i digitala tjänster. Det är organisationen som ansvarar för den digitala tjänsten som behöver upphandla möjligheten att e-legitimera användaren. E-legitimationsnämnden upphandlar den möjligheten för offentliga e-tjänsters räkning (enligt lagen om offentlig upphandling, LOU). De företag och andra organisationer som inte får upphandla enligt LOU behöver själva upphandla möjligheten för sina tjänster att e-legitimera användare.

Från 2018 kommer att finnas möjlighet till utländska e-legitimeringar, som privata företag kan ta emot enligt nya regler (eIDASlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Utformning av hur detta kommer att gå till i praktiken pågår. Hör gärna av er till vårt kansli om ni har ansvar för en digital tjänst som har behov av utländska e-legitimeringar och ni är intresserade av att bedriva pilotverksamhet.

För dig som vill representera ett företag med en e-legitimation

Om du är behörig firmatecknare, kan e-tjänsten troligen kontrollera din rätt som firmatecknare mot Bolagsverkets register och tilldela dig rätt behörighet att komma in i e-tjänsten. Därför går det bra att logga in med e-legitimationen även om den är anskaffad som privatperson.

Om det gäller annan behörighet kanske en del e-tjänster kräver ett första underlag på papper från dig, eller ett intyg från annat håll, men givet detta ska det kunna fungera att kunna representera företaget elektroniskt baserat på din befintliga godkända e-legitimation, oavsett hur du skaffat den.

Organisationer som vill erbjuda sina anställda e-legitimationer

Företag har möjlighet att själva upphandla e-legitimationer till sina anställda och uppdragstagare, och kan då ställa krav på att e-legitimationerna ska uppfylla regelverket för Svensk e-legitimation. På motsvarande sätt kan myndigheter göra med anskaffning av e-legitimationer, som t.ex. är kopplade till id-kort av olika slag.

E-legitimationsnämndens upphandling omfattar inte upphandling av e-legitimationer. Den omfattar endast offentliga e-tjänsters möjlighet till e-legitimeringar (kontroll mot spärrlista).

Organisationer och myndigheter som vill erbjuda viss målgrupp en e-legitimation

Om man som organisation vill ställa särskilda krav för att en viss målgrupp ska ges tillgång till en viss e-legitimation, behöver organisationen själva upphandla och erbjuda den målgruppen e-legitimationer. Då kan de särskilda krav, t.ex. på att det kanske ska vara ett fysiskt kort med en viss logotype eller en mobil lösning, kombineras med krav på att e-legitimationerna som upphandlas ska uppfylla regelverket för Svensk e-legitimation.

Du som inte vill eller får använda en privat e-legitimation i tjänsten

Om du av något skäl inte kan använda din privata e-legitimation som företrädare för din organisation, behöver arbetsgivaren/uppdragsgivaren förse dig med en e-legitimation.

Företagare som vill använda en svensk e-legitimation utomlands

EU har beslutat om regler där medlemsstater frivilligt, själva eller med hjälp av privata aktörer, kan erbjuda e-legitimationer som individer kan använda över landsgränserna. Den svenska regeringen bereder frågan. Regelverket kallas eIDAS och är en EU-förordning (nr 910/2014).

Om ert företag är intresserade av att leverera tjänster inom e-legitimationsområdet

Läs mer under fliken Leverantör.