Frågor och svar

 • Vad är Förvaltningsforums syfte och roll?
 • Vad ställer E-legitimationsnämnden för krav på svenska myndigheter respektive leverantörer av e-legitimationssystem med avseende på stöd för olika system (operativsystem t. ex. Linux, webbläsare, o.s.v)?
 • Finns det i dag ett förslag på hur den tekniska lösningen eller gränssnittet för e-legitimationer ska se ut?
 • Vad ska kommunerna göra när deras e-legitimationsavtal går ut 2012? Behövs en ny upphandling?
 • Kommer de offentliga aktörerna behöva förvalta två olika system under övergången till den nya infrastrukturen? Hur det kommer fungera ?
 • När måste jag, som arbetar med upphandling av e-legitimationstjänster för offentlig verksamhet, agera för att inte bli utan avtal för min organisation?
 • Det fungerar bra med e-legitimationerna i dag, varför måste det då byggas upp en ny infrastruktur?
 • Måste jag ha olika e-legitimationer beroende om jag använder offentliga eller privata e-tjänster?
 • Varför behövs en E-legitimationsnämnd?
 • Vad är E-legitimationsnämndens uppgift?
 • När är det tänkt att den nya infrastrukturen ska vara på plats?
E-legitimationsnämnden, 171 94 Solna | Om cookies