Information om ramavtalet eID2008 för myndigheter och kommuner

Viktig information om ramavtal eID2008PDF (pdf, 84.1 kB)

I informationsbladet får du som upphandlingsansvarig på kommun, landsting eller myndighet information om organisationens framtida försörjningen av lösningar för elektronisk identifiering.  Det är viktigt att bifogad information når rätt person i er organisation för att säkerställa att det inte blir några problem med er framtida försörjning av lösningar för elektronisk identifiering. Om upphandlingsansvarig saknas kan informationen med fördel läsas av den person som är ansvarig för e-tjänster inom verksamheten.

Myndigheter som i dag har ett avtal enligt eID 2008 — Nytt avrop och leveransavtal
En myndighet, en kommun eller ett landsting behöver säkerställa att organisationen har gjort ett avrop från nuvarande ramavtal eID 2008 innan utgången av juni 2012.

Som längst kan leveransavtalet upprättas till 2016 (enligt nu gällande avtals innehåll) men eftersom nämnden och övriga aktörer strävar efter att en ny lösning ska komma på plats tidigare än så, är det bra om avtalet innehåller en uppsägningstid. Kammarkollegiet har föreslaget att följande formulering används. "Detta leveransavtal gäller längst t.o.m. 20xx-xx-xx. Kunden har rätt att med sex månaders varsel säga upp detta leveransavtal."
 
För vägledning när det gäller avrop och detaljerad information om ramavtalet eID2008 besök http://www.avropa.se/länk till annan webbplats
 
Myndigheter som i dag inte har avtal enligt eID 2008 — Avrop och leveransavtal
Om organisationen har för avsikt att inom de närmast åren sätta upp en ny e-tjänst, där e-legitimering och kontroll av denna kommer ingå (och i dag alltså inte har de har teknisk lösning för spärrkontrollfråga för e-legitimationen som behövs) behöver myndigheten göra ett avrop mot nuvarande ramavtal för att täcka detta framtida behov.

En myndighet som inte har avtal i dag kan göra ett avrop mot nuvarande ramavtal fram till utgången av juni 2012 och skriva ett leveransavtal som ska gälla under en begränsad tid, men som längst till juni 2016. E-legitimationsnämnden och övriga aktörer strävar efter att en ny lösning ska komma på plats tidigare än så. Det är därför bra om avtalet innehåller en uppsägningstid. Kammarkollegiet har föreslaget att följande formulering används. "Detta leveransavtal gäller längst t.o.m. 20xx-xx-xx. Kunden har rätt att med sex månaders varsel säga upp detta leveransavtal."

För vägledning när det gäller avrop och detaljerad information om ramavtalet eID2008 besök http://www.avropa.se/länk till annan webbplats
Läs också: Kammarkollegiets nyhetsbrev http://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=$$EMAILID$$-881-1600-$$CHECKSUM$$länk till annan webbplats

Tidplan för ny lösning
E-legitimationsnämnden arbetar för att en ny lösning för att täcka behovet av e-legitimationer och tjänster kopplade till dessa ska komma på plats så fort som möjligt. Det kommer dock inte vara möjligt för E-legitimationsnämnden att erbjuda en nya lösning på området för e-legitimationstjänster förrän tidigast 2013. Den nya infrastrukturen för tjänster som rör e-legitimationer är beroende av ändringar i lag (där området kommer regleras som en tjänstekoncession enligt LOU). Lagstiftningsarbetet sker i Regeringskansliet och förslaget ska därefter beslutas om i riksdagen.

Tillbaka till alla frågor

E-legitimationsnämnden, 171 94 Solna | Om cookies