Möjligheter för leverantörer inom eID-området

E-legitimationsnämnden erbjuder leverantörer flera möjligheter.

Nämndens tekniska ramverk

E-legitimationsnämnden rekommenderar leverantörer av identitetsintyg, leverantörer som hjälper förlitande parter, leverantörer av underskrifttjänster och leverantörer som hjälper parter med attributtjänster att följa nämndens tekniska specifikationer (tekniska ramverk).

Läs mer här

Ansök om att få levera e-legitimering i offentliga e-tjänster

Fram tills nu har marknaden för e-legitimationer utgjorts av tre alternativ; BankID, MobiltBankID samt Telias e-legitimation. Nu erbjuder E-legitimationsnämnden ett nytt valfrihetssystem som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ. 

Läs annonsen här

Bli godkänd som utfärdare enligt Svensk e-legitimation

Som godkänd e-legitimationsutfärdare har man rätt att använda kännetecknet Svensk e-legitimation. Avsikten är att kännetecknet ska skapa tillit i samband med inloggning till digitala tjänster och förenkla kravställning vid upphandling.

Läs mer här

Elektronisk identifiering över landsgränsen (eIDAS)

Från den 29 september 2018 måste myndigheter och kommuner i sina tjänster som kräver inloggning med e-legitimation även erbjuda inloggning med godkända utländska e-legitimationer. När användaren väljer inloggning med "Foreign eID" ska begäran om identitetsintyg ställas till E-legitimationsnämndens "nod".

Läs mer här 

Förutsättningarna för att använda svenska e-legitimationer utomlands enligt eIDAS-förordningen utreds. Hör av er om ni är eID-utfärdare/eID-leverantör och är intresserade av att delta i nämndens informella, kostnadsfria pilottestmiljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är uppkopplad mot andra eIDAS-länders testmiljöer.

Leverera fristående underskrifttjänst

Organisationer som har e-tjänster där användaren ska kunna skriva under löser effektivast sitt behov av e-underskrifter genom att införa en s.k. fristående underskrifttjänst. På så sätt blir e-underskrifterna oberoende av vilken teknik e-legitimationen erbjuder. Den fristående underskrifttjänsten blir särskilt intressant i samband med att utländska e-legitimationer börjar användas i Sverige från 2018.

Den fristående underskrifttjänsten behöver i de allra flesta fall upphandlas. Läs mer om vilka krav vi rekommenderar att de upphandlande myndigheterna ska ställa.

E-underskrifterna som skapas med hjälp av den fristående underskrifttjänsten uppfyller eIDAS-förordningens krav på avancerade underskrifter och kan på sikt anpassas till att även skapa kvalificerade e-underskrifter.