Avtal om e-legitimering och e-underskrifter

Det finns olika möjligheter för upphandlande myndigheter att få tillgång till e-legitimeringar och e-underskrifter:

E-legitimationsnämnden har möjlighet att erbjuda avtal om e-legitimering via valfrihetssystem. Nu annonserar vi 2017 E-legitimering - ett valfrihetssystem som tar sikte på nya e-legitimationer.

Det nya valfrihetssystemet 2017 E-legitimering

E-legitimationsnämnden annonserar nu ett nytt valfrihetssystem som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. Valfrihetssystemet öppnar för fler inloggningsmöjligheter så att fler kan få tillgång till de offentliga e-tjänsterna. 

Läs mer här

Tidigare avtal: eID 2016 Övergångstjänst

E-legitimationsnämnden har erbjudit upphandlande myndigheter avtal om eID 2016 Övergångstjänst (e-legitimeringar och e-underskrifter).

Här listas eID-leverantörer som har tillträtt eID 2016 Övergångstjänst, med kontaktperson och vilken teknik som är aktuell. Läs mer om eID 2016 Övergångstjänst här.

E-legitimationsnämndens tjänster

Vi erbjuder: