Tidigare regelverk och avtal för Svensk e-legitimation

Annonsen med tillhörande avtal och regelverk gäller inte längre men sidan får ligga kvar för dem som behöver informationen.

En introduktion finns i den övergripande beskrivningen, där det förklaras kortfattat hur de olika delarna hänger ihop och vilka avtal och regler som täcker in vilka relationer. Den övergripande beskrivning innehåller också en FAQ-del, där några vanliga frågor och svar redovisas.


Öppna bilden i egen sida Regler och avtal för Svensk e-legitimationPDF (pdf, 54.6 kB)

Regelverket består av nedanstående dokument, inklusive det tekniska ramverket.

Regler och avtalKommentar Gällande version
Övergripande beskrivningPDF (pdf, 313.7 kB)  v 1.3
    
Tillhandahållare av e-tjänst och leverantörer av eID-tjänst   
Anslutningsavtal - Tillhandahållare av e-tjänst PDF (pdf, 129.1 kB)webbformulärPDF (pdf, 423.9 kB) v 1.3
Tilläggsavtal - Tillhandahållare av e-tjänstPDF (pdf, 122.8 kB)  v 1.3
Anslutningsavtal - Leverantör av eID-tjänstPDF (pdf, 173.4 kB)  v 1.3
Tilläggsavtal - Leverantör av eID-tjänstPDF (pdf, 162.2 kB)  v 1.3
   
Regelverket - HuvudtextPDF (pdf, 278.2 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga A - Ersättning och faktureringPDF (pdf, 161.1 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga B - TillitsramverkPDF (pdf, 146 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga C - ServicenivåerPDF (pdf, 151.2 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga D - Tekniska specifikationerPDF (pdf, 170.6 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga E - Tekniskt ramverkPDF (pdf, 259.2 kB)Se underbilagor här v 1.4
Regelverksbilaga F - Krav avseende medverkan till testPDF (pdf, 106.4 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga G - TilläggstjänsterPDF (pdf, 139.4 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga H - Användargränssnitt m.m.PDF (pdf, 118.1 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga I - Fördelning av personuppgiftsansvarPDF (pdf, 121.4 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga J - RapporteringsrutinerPDF (pdf, 178.9 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga K - Kännetecken för Svensk e-legitimationPDF (pdf, 114.2 kB)  v 1.3
Regelverksbilaga L - E-legitimationsnämndens Interna föreskrifter IFS 2014:1PDF (pdf, 222.4 kB)  v 1.2
Regelverksbilaga M - Förteckning över ändringar och tilläggWord (word, 152.1 kB)  v 1.3
    
Utfärdare av Svensk e-legitimation   
Anslutningsavtal - Utfärdare av Svensk e-legitimationPDF (pdf, 177.4 kB)  v 1.3
Avtalsbilaga 1 - Kännetecken för Svensk e-legitimationPDF (pdf, 114.2 kB)motsvarar Regelverksbilaga K - Kännetecken för Svensk e-legitimation v 1.3
Avtalsbilaga 2 - TillitsramverketPDF (pdf, 146 kB)motsvarar Regelverksbilaga B - Tillitsramverk v 1.3
Avtalsbilaga 3 - E-legitimationsnämndens interna föreskrifter IFS 2014:1PDF (pdf, 222.4 kB)motsvarar Regelverksbilaga L - E-legitimationsnämndens interna föreskrifter IFS 2014:1 v 1.2
Avtalsbilaga 4 - RapporteringsrutinerPDF (pdf, 166.3 kB)  v 1.3