Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
 • Hem
 • / Nyheter

Nyheter

 • 19
  sep
  En lag för tillgänglighet och digitalisering 19 september 2019, 07:30 Den 23 september börjar kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla för webbplatser som är högst ett år gamla. Lagen är viktig för allas rätt till digital offentlig service men också för digitaliseringen av offentlig förvaltning.
 • 10
  sep
  Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte 10 september 2019, 14:17 Slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte lämnas över till energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman.
 • 19
  aug
  Nu tillåts tyska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster 19 augusti 2019, 14:25 Som största EU-land kan nu Tyskland logga in med e-legitimation i Sveriges offentliga e-tjänster. Beslutet att släppa in Tyskland i den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect togs av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning i början av augusti 2019.
 • 14
  jun
  Sverige tvåa i EU:s digitaliseringsindex 14 juni 2019, 13:29 Enligt den nyligen publicerade DESI-rapporten där EU-kommissionen rankar EU:s medlemsstater utifrån digital ekonomi och samhälle, placerar sig Sverige på en andraplats, med ett index på 69,5.
 • 13
  jun
  Årets e-handelsmyndighet och matchningsraket 13 juni 2019, 16:21 Som ett led i att främja elektroniska inköpsprocesser följer DIGG regelbundet upp de statliga myndigheternas e-handelarbete. DIGG har utsett två myndigheter som på olika sätt utmärkt sig i sitt arbete med e-handel under 2018.

Nyhetsbrev

Sociala medier