Om oss

Myndigheternas tjänster digitaliseras allt mer. Privatpersoner, företag och anställda inom offentlig sektor ska kunna utföra ärenden och få svar direkt via myndigheternas e-tjänster. Det kräver samverkan mellan många och att fler har tillgång till en e-legitimation.  

E-legitimationsnämnden stödjer och samordnar elektronisk identifiering och underskrift i den offentliga förvaltningens e-tjänster både inom Sverige och över landsgränserna. Nämnden är en statlig myndighet. Den bildades 2011 och verkar sedan september 2016 under Finansdepartementet.

Nämndens mål är att

 • Alla ska kunna få tillgång till säkra e-legitimationer som är enkla att använda
 • Det ska vara enkelt och säkert för digitala tjänster att inkludera e-legitimering och e-underskrift
 • Det ska vara kostnadseffektivt för offentlig sektor med e-legitimering och e-underskrift

Vi granskar och godkänner även svenska e-legitimationer och förser marknaden med kvalitetsstöd för säkra e-underskrifttjänster. E-legitimationer som godkänts får använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Det visar att e-legitimationen håller säkerhetsmässigt - en trygghet att veta med allt fler e-legitimationer ute på marknaden.

Flera dokument har arbetats fram som stödjer och reglerar utvecklingen av e-tjänster, e-legitimering och underskriftstjänster. På webbplatsen finner du

Vi hjälper också myndigheter, kommuner och landsting att säkra försörjningen av e-legitimationstjänster då Kammarkollegiets avtal om eID-tjänster löpte ut den 1 juli 2016. Avtalet eID 2016 Övergångtjänst kunde tecknas med oss till och med den 31 december 2016 och gäller som längst till den 31 december 2018. Nytt avtal är under framtagning våren 2017.

Nämnden och kansliet

E-legitimationsnämndens ledamöter utses av regeringen. Nämnden leds av ordföranden och den löpande verksamheten på kansliet av kanslichefen.

Nämnden består från 2015-12-01 av följande ledamöter: 

 • Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, ordförande
 • Annika Bränström, direktör E-legitimationsnämnden, vice ordförande
 • Per Mosseby, verkställande direktör Golden Wax AB 
 • Stefan Olowsson, it-direktör Försäkringskassan
 • Katrin Westling Palm, generaldirektör Pensionsmyndigheten
 • Jan Zetterdahl, it-direktör Skatteverket

Kansliet:

 • Annika Bränström, kanslichef
 • Mattias Dandoy, informationssäkerhet 
 • Roger Fagerud, IT-strategi
 • Inger Greve, kommunikation
 • Anna Månsson Nylén, verksjuridik
 • Eva Sartorius, strategi

E-postadresser: namn.namn@elegnamnden.se

Text