Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

E-legitimationsdagen 2018

E-legitimationsdagen genomfördes för sjunde året i rad den 1 februari 2018, denna gång med en fördjupningsdag dagen efter, den 2 februari. Som året innan var vi på Norra Latin i centrala Stockholm. Här hittar du presentationerna från seminarierna.

Dag 1: 1 februari

Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket och ordförande i E-legitimationsnämnden i dialog med Johan Eriksson, vd Finansiell ID-Teknik BID AB, och Stefan Olowsson, it-direktör Försäkringskassan och nämndledamot:

Per Mosseby, nämndledamot och digital inspiratör:

Ardalan Shekarabi, civilminister:

Bengt Kjellson, ordförande i organisationskommittén:

Annika Bränström, E-legitimationsnämnden, Anneli Hagdahl, Regeringskansliet och Jenny Birkestad, Sveriges Kommuner och Landsting:

Hans-Eric Holmqvist, särskild utredare:

Cecilia Magnusson Sjöberg, särskild utredare:

Annika Bränström, Anna Månsson Nylén och Inger Greve, E-legitimationsnämnden:

Mattias Dandoy, E-legitimationsnämnden, Jan Olsson, Nationellt bedrägericenter och Helene Andersson, Nationellt Forensiskt Centrum:

Dag 2: 2 februari (fördjupning)

Annika Bränström, E-legitimationsnämnden, m. fl:

Anna Månsson Nylén, E-legitimationsnämnden:

Roger Fagerud, E-legitimationsnämnden:

Eva Sartorius, E-legitimationsnämnden, och Lars Pettersson, Pensionsmyndigheten:

Per Furberg, advokat:

Roger Fagerud, E-legitimationsnämnden:

Eva Sartorius, E-legitimationsnämnden, och Susanne Krieg, Skatteverket:

Jan Lundh och Zufan Teklé, Kammarkollegiet:

Anna Månsson Nylén, E-legitimationsnämnden:

Stefan Santesson, E-legitimationsnämnden:

Roger Fagerud, E-legitimationsnämnden: