E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Framtid & mål

 

E-legitimationsnämndens mål är att:

  • Alla ska kunna få tillgång till säkra e-legitimationer som är enkla att använda.
  • Det ska vara enkelt och säkert för digitala tjänster att inkludera e-legitimering och e-underskrift.
  • Det ska vara kostnadseffektivt för offentlig  sektor med e-legitimering och e-underskrift.

Nyhetsbrev

Sociala medier