Våra ansvarsområden

E-legitimationsnämnden hjälper myndigheter, kommuner och landsting att säkra försörjningen av e-legitimationstjänster. Det vi gör är även till nytta för företag och privatpersoner.

E-legitimationsnämnden utfärdar däremot inte egna eller statliga e-legitimationer.

Nyhetsbrev

Sociala medier