Vårt uppdrag

E-legitimationsnämnden stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt.

Det här gör vi nationellt:

 • Erbjuder valfrihetssystem för e-legitimering
 • Granskar och godkänner e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk E-legitimation
 • Granskar fristående underskriftstjänster
 • Standardiserar e-legitimering och e-underskrift genom:
  - Tillitsramverket för Svensk e-legitimation
  - E-legitimationsnämndens tekniska ramverk
  - E-legitimationsnämndens specifikation för fristående underskriftstjänst

Det här gör vi internationellt:

 • Företräder Sverige i eIDAS samarbetsnätverk
 • Sveriges kontaktpunkt – Single Point of Contact inom eIDAS
 • Ansvarar för den svenska eIDAS-noden
 • Deltar i internationell standardisering

 

Nyhetsbrev

Sociala medier