E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden
  • Hem
  • / Om oss
  • / Om webbplatsen

Om webbplatsen

Här kan du läsa om vilka webbläsare som fungerar bra för elegnamnden.se och om hur vi arbetar med statistik för webbplatsen.

Webbstandard och tillgänglighet

Elegnamnden.se använder xHTML‑transitional 1.0 och CSS 2.1-3.0. På elegnamnden.se finns dokument i pdf‑format. För att öppna pdf‑filer krävs programvaran Acrobat Reader 8.0 eller en senare version. Den är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbläsare som fungerar för elegnamnden.se

Vår webbplats fungerar bra i moderna webbläsare, som stöder webbstandarder satta av W3Clänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (World Wide Web Consortium). Det är till exempel nyare versioner av Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera och Google Chrome.

Andra webbläsare och operativsystem

Elegnamnden.se fungerar med de flesta andra webbläsare och operativsystem. Även om du använder en webbläsare som inte uppfyller W3C‑standard är innehållet fortfarande läsbart.

Analysverktyg för webbstatistik

Elegnamnden.se använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP‑adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Exempelvis så använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra såväl innehåll som navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP‑adresser med andra data som Google innehar. Man kan neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

E-legitimationsnämnden har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som skickas till Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP‑adress innan uppgiften skickas till Google.

Nej till webbstatistik?

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera.

Rättsinformation

Nyhetsbrev

Sociala medier