Svenska e-legitimationer som går att lita på

Du som användare ska veta vilken tillit det finns anledning att ha för en viss e-legitimation.

"Svensk e-legitimation" står för att E-legitimationsnämnden har godkänt en e-legitimation. Kännetecknet som ser ut så här:


Utländska e-legitimationer i svenska tjänster

Det kommer att bli möjligt att använda vissa utländska e-legitimationer i alla offentliga tjänster och i vissa privata tjänster. Det är EU-förordningen "eIDAS" som gör detta möjligt.

E-legitimationsnämnden har i uppdrag av regeringen att koppla ihop utländska e-legitimationer med svenska tjänster. Post- och telestyrelsen har tillsynsansvar för e-underskrifter och andra betrodda tjänster enligt eIDAS-förordningen.

Svenska e-legitimationer i utländska tjänster

EU-förordningen eIDAS innehåller en möjlighet för Sverige att tillhandahålla svenska e-legitimationer som kan användas i utländska tjänster. Inga beslut är ännu fattade om vilka svenska e-legitimationer som kommer att ingå.